Upozornění: Toto sdělení má pouze informativní charakter. Policie České republiky neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených údajů. Všechny dotazy jsou zaznamenávány. Policie České republiky předem děkuje uživatelům za případné podněty a připomínky.

  Vyhledávání podle:

    SPZ:                          
    SPZ českého automobilu musí být napsáno ve formátu např. KIA 11-22. Pro vyhledáváni stačí napsat začátek SPZ, minimálně však 3 znaky.
    Čísla VIN:               
    Stačí napsat začátek VIN čísla (minimálně 5 znaků). Písmena „O“, „Q“ se automaticky převádějí na číslici „0“. Taktéž se automaticky převádějí písmena „I“, „l“ na číslici „1“.
    Čísla podvozku:     
    Číslo podvozku je shodné s posledními šesti znaky čísla VIN. Musíte zadat všech šest znaků.
    Čísla motoru:          
    Stačí napsat začátek čísla motoru (minimálně 5 znaků).

Systém obsahuje údaje pouze o těch osobních motorových vozidlech, která byla odcizena na území České republiky a jejichž odcizení bylo oznámeno Policii České republiky ve lhůtě tří let před dnem aktualizace databáze. Policie České republiky si vyhrazuje právo nezařadit do systému odcizené motorové vozidlo, pokud je to nutné pro plnění jejich úkolů dle zákona